Beeldend Danstheater Telder

Beeldend Dans Theater TELDER werd in 1996 opgericht door beeldend kunstenaar Pieter van de Pol en choreografe Paula Walta en bestaat uit een groep mensen die zich professioneel bezig houdt met beeldende kunst, dans, theater en muziek. De artistieke leiding is in handen van choreografe Paula Walta.
Op deze website vind je een overzicht van ons werk.

Missie

Onze wens is dat iedereen TELDER op een onverwachte plek kan ontmoeten en meemaken. TELDER wil het publiek in een vorm raken waarbij dans, beeld en geluid elkaar versterken en aanvullen. TELDER richt zich op een breed publiek, dat vaak nog weinig kennis heeft gemaakt met moderne dans en/of moderne beeldende kunst. We spelen op interessante buitenlocaties, maar ook in bijzondere gebouwen en soms zelfs in het theater. TELDER blijft op zoek naar nieuwe en verassende locaties of ontmoetingen.

Op deze website vind je een overzicht van ons werk.

Dans en beeld

Dans, gecreëerd in en om een beeld van een kunstenaar op locatie, is nog steeds een weinig voorkomende kunstvorm. Bij TELDER maakt het publiek onderdeel uit van het beeld en dus ook van de voorstelling. Deze symbiose versterkt beeld, publiek, locatie en dans en het vult elkaar aan. Het is moeilijk om dan nog onberoerd te blijven. En dat is ons doel; te beroeren en te ontroeren en even alles in een ander daglicht te bezien…

Verschillende disciplines vertellen één verhaal

TELDER experimenteert met verschillende kunstdisciplines die in voortdurende wisselwerking worden ontwikkeld en elkaar versterken. Met de betrokken kunstenaars wordt vanuit één uitgangspunt gewerkt: naar aanleiding van het idee wordt gewerkt met bijvoorbeeld een componist, een tekstschrijver, een filmer, dansers, acteurs en muzikanten. Al naar gelang waar het idee om vraagt. Hierbij wordt altijd gestreefd naar een artistiek en inhoudelijk interessant en integer geheel. Zo is in de loop der jaren een kleine kern van artistieke medewerkers ontstaan, die elkaar inspireren, verstaan en steeds weer weten te verassen. Dans, beeldende kunst en muziek zijn de belangrijke elementen, maar ook de locatie (en de mensen die zich daar bevinden) vervult altijd een essentiële en unieke rol.

Educatie en Community arts

Voor veel toeschouwers vormen onze projecten een eerste kennismaking met moderne beeldende kunst en moderne dans. Dat kan omdat onze beelden en voorstellingen toegankelijk zijn. Ook laat TELDER al jaren het publiek zelf participeren in haar beelden bijvoorbeeld als TELDER-dansers door het publiek spelen of als het publiek een beeld in beweging zet. TELDER biedt de toeschouwer soms de kans om zelf de ervaring op te doen van mee dansen, van samen beelden maken. Dat kan in onze educatieve projecten, maar ook in de projecten van Community arts. Lees meer hierover onder Educatie.