Beeldend Danstheater Telder

TelderLAB: Staging Time

Staging Time

 

Wat voor vorm krijgt het museum van de toekomst? Want het museum biedt een kans tot live-contact, ter plekke, op momenten dat kunst en toeschouwer bij elkaar komen. Telder wil die gelegenheden onderzoeken om te kijken hoe we de toeschouwer kunnen meenemen in kunst en beleving. Het museum wordt zo een plaats voor ontmoeting, voor experiment, voor ervaren, voor oude en nieuwe herinneringen, voor stilte in beweging en bewegende roerloosheid. Telder onderzoekt in het TelderLAB. Het publiek is getuige en kan deelnemen (als het wil). Het publiek ontmoet!

Paula Walta: “Ik onderzoek hoe mensen, tijdens een voorstelling, uit hun eigen drukke bestaan kunnen worden gehaald. Filosoof Henri Bergson onderscheidt de tijd zoals we die werkelijk ervaren – die hij ‘la durée’ noemde- en de mechanische tijd, waar we onze tijdsindeling op baseren. Dat is een puur technisch gegeven, maar wij gedragen ons of ons leven ervan afhangt. ‘La durée’ is wat hij de diepe innerlijke ervaring van tijd noemt, waarin onze hersenen de controle verliezen en geen onderscheid meer maken tussen verleden en heden. Bergson merkt op dat kunst kan helpen om van onze dagelijkse tijdsbeleving in ‘la durée’ te komen.”

Telder heeft eerst onderzoek gedaan in verschillende musea in Gelderland; Museum Arnhem, het Kröller Müller Museum en Museum Het Valkhof. Ze deed observaties en stelde vragen aan het publiek. Deze resultaten en de vervolgvragen die opkwamen werden leidraad voor Staging Time. Wat doet tijd met jou als je een museum binnenloopt? Of doe jij zelf iets met de tijd? Kunnen we in onze beleving tijd oprekken, beïnvloeden of verstoren? In voorstellingen, activiteiten en een interactieve installatie met dans, muziek en beeldende kunst onderzoeken zij samen met de bezoekers de beleving van Tijd in Museum Het Valkhof in Nijmegen. TelderLAB : Staging Time brengt de toeschouwer en de deelnemer in een onalledaags tijdgewricht. TelderLAB: Staging Time is een samenwerking met De Waterlanders uit Wageningen en danserscollectief Arnhemse Meisjes, en Museum Het Valkhof in Nijmegen.

Idee en Choreografie
Paula Walta
Waterlanders
Erik Langendoen (beeld en film), Eric Woltmeijer (muziek)
Arnhemse Meisjes, dans
Anna Fransen (ook fotografie en film), Inbal Abir en Yeli Beurskens
Fotografie en film
Hans van den Bos/ Bosbeeld
Zakelijk leiding / PR
Jolanda Keurentjes
Productieleiding op locatie
Gerda van de Kamp
Ondersteuning
Linde Reurink, Djoewe Walta

Met dank aan: Museum Het Valkhof, Provincie Gelderland, Gemeente Arnhem, Museum Arnhem, Kröller Müller Museum, Prins Bernhardt Cultuurfonds