Beeldend Danstheater Telder

Beeldend Dans Theater Telder werd in 1996 opgericht door beeldend kunstenaar Pieter van de Pol en choreografe Paula Walta en bestaat uit een groep mensen die zich professioneel bezig houdt met beeldende kunst, dans, theater en muziek. De artistieke leiding is in handen van choreografe Paula Walta.
Op deze website vind je een overzicht van ons werk.

Missie

Dans is verbeelding. Telder maakt door verbinding van dans met andere kunstvormen een beeld, een taal en een nieuw verhaal waarmee een groot publiek verwonderd, geraakt en betrokken wordt. In voorstellingen, performances en installaties vormen verschillende kunstvormen een integraal geheel.

Op locatie

Telder maakt haar voorstellingen bij voorkeur op bijzondere en ongebruikelijke locaties, waar de bezoeker niet zo snel met dans of kunst in aanraking komt. De locatie en de mensen die daar komen zijn voor Telder een wezenlijk onderdeel van het creatieproces. Telder laat de verhalen van de plek zien, maakt architectuur onderdeel van een voorstelling en geeft de mensen een stem. Telder neemt ruimte in door te bewegen, door stil te staan en door op verschillende locaties aanwezig te zijn. Zo speelt Telder in de wijk, in het bos, in het museum, in de serviceflat, in het voetbalstadion, in leegstaande panden, op het strand en in het park. Telder neemt ruimte in door te bewegen, door stil te staan en door op verschillende locaties aanwezig te zijn.

Dans en beeld

Dans, beeldende kunst, tekst en muziek hebben elk hun eigen kracht en vormen samen een uniek product, dat een heel eigen bijdrage levert aan het culturele aanbod. Bij Telder maakt het publiek onderdeel uit van het beeld en dus ook van de voorstelling. Deze symbiose versterkt beeld, publiek, locatie en dans en het vult elkaar aan. Het is ons doel hiermee te beroeren, te ontroeren en even alles in een ander daglicht te bezien…

Verschillende disciplines vertellen één verhaal

Telder experimenteert met verschillende kunstdisciplines die in voortdurende wisselwerking worden ontwikkeld en elkaar versterken. Met de betrokken kunstenaars wordt vanuit één uitgangspunt gewerkt: naar aanleiding van het idee wordt gewerkt met bijvoorbeeld een componist, een tekstschrijver, een filmer, dansers, acteurs en muzikanten, al naar gelang waar het idee om vraagt. Hierbij wordt altijd gestreefd naar een artistiek en inhoudelijk interessant en integer geheel. Zo is in de loop der jaren een kleine kern van artistieke medewerkers ontstaan, die elkaar inspireren, verstaan en steeds weer weten te verrassen.

Educatie en Cultuurparticipatie

Voor veel toeschouwers vormen onze projecten een eerste kennismaking met moderne beeldende kunst en moderne dans. Dat kan omdat onze beelden en voorstellingen toegankelijk zijn. Ook laat Telder al jaren het publiek zelf participeren in haar beelden, bijvoorbeeld als onze dansers tussen het publiek spelen of als het publiek een beeld in beweging zet. Ook laat Telder het publiek participeren, en maakt in educatieve en maatschappelijk betrokken projecten intensief met haar doelgroep samen voorstellingen. Telder bevordert actieve en passieve kunstbeoefening en biedt de maatschappij nieuwe perspectieven. Lees meer hierover onder Projecten en Educatie.